Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


dagblad_stroken_info

Eric de Noorman - Dagblad stroken

Dagblad stroken info


Eric de Noorman strips verschenen tussen eind 40-er en eind 60-er jaren in veel regionale en landelijke dagbladen. Vooral hierdoor nam de populariteit van de strip een grote vlucht. Ook later zijn er (onregelmatig) herdrukken verschenen in diverse kranten. Bij de datering is gebruik gemaakt van de Hans G. Kresse bibliografie van Theo Keijzer, waarbij werd aangenomen dat Theo steeds verwijst naar de Vlaamse uitgave. H. Lambooij is zo vriendelijk geweest om in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag een aantal aanvullende gegevens op te zoeken.

Daarnaast is veel dank verschuldigd aan W. Haagsma voor diens scans en onderzoek naar publicatiedata van met name de in Nederland verschenen Eric de Noorman krantenstrip en last but not least aan het Stripdocumentatiecentrum en aan Will Ross, die een diepgravend onderzoek verrichtte naar de publicatiedata (en nummering) van de strip in de Nieuwe Haarlemsche Courant, o.a. door gebruik te maken van het archief van Kennemerland, waar de krant op microfiches wordt bewaard. Deze publicatiedata zijn dus geverifieerd in de krant zelf en zeer betrouwbaar.

Bron: ericdenoorman.nl

dagblad_stroken_info.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/04 23:52 (Externe bewerking)Er zijn 36 bezoekers online