Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


d_trivia
Boektitels: D > - 001 t/m 100


Draken


Een draak is een groot mythisch wezen met een slangachtig of anderszins reptielachtig lichaam. De draak speelt wereldwijd een rol in mythologieën . Het geloof in deze wezens ontstond mogelijk door de geringe kennis die oude culturen bezaten van de gigantische, prehistorische, 'draakachtige' reptielen. Het woord “draak” is afgeleid uit het Griekse δράκων (drakōn), waarmee oorspronkelijk elk soort serpent werd aangeduid. Welke vorm de draak in de mythologie later ook aannam, het bleef in essentie een slang.

Beschrijving
De Europese draak, afkomstig uit verschillende Europese mythologieën, heeft veel verschillen ten opzichte van de oosterse draak die afgeleid is van de Chinese draak. De draak wordt sinds Psalm LXXIV, 13, tot de Apocalyps, XII, 3, voorgesteld als een monster met meerdere koppen (meestal zeven), een uitbeelding die duidelijk geïnspireerd is op de oude Mesopotamische iconografie.

De vorm en uiterlijk van een draak varieert per overlevering. Een draak wordt vaak uitgebeeld met het lichaam van een slang of een krokodil; klauwen en de kop van een arend, leeuw of valk; vleermuisvleugels (vlerken). In Indië vindt men olifants-draken en in China herten-draken.

Veel draken worden ook wel ingedeeld bij de serpenten. Ook worden ze in verband gebracht met visachtigen. De termen worden vaak door elkaar gebruikt. Zie ook bestiarium en het Visboeck.

Het geloof dat een draak vuur spuwde kwam wordt soms toegeschreven aan het feit dat men een vallende ster ook draak noemde. Het spoor dat een vallende ster trok werd dan geassocieerd met de vurige adem van de draak.

Cultuurafhankelijke symboliek
Draken symboliseerden in verschillende culturen verschillende dingen. Een draak geldt in Europa vaak als kwaadaardig, in andere landen brengt een draak juist vaak geluk of bescherming tegen het kwade. In Mesopotamië was de oorspronkelijke vrouwelijke godin die de andere goden ter wereld bracht een draak. In Egypte was Apepi een god in drakengedaante die heerste over de onderwereld en over het kwade. In Griekse mythes worden drakontes voorgesteld als slimme, magische wezens die uit de aarde kwamen, en de godin Athena had een slang als huisdier en helper.

In het middeleeuwse christendom stond de draak symbool voor het voorchristelijke denken, de niet-christelijke, heidense wereld en ook voor de gevallen engel, de duivel. Enkele bekende drakendoders zijn Sint-Michaël, Sint-Joris, Perseus, Herakles, Apollon, Siegfried, koning Arthur en Lancelot. Om zijn afschrikwekkende uiterlijk siert de draak veel wapenschilden en vlaggen, de draak wordt vaak gebruikt in de heraldiek. Ook komt de draak voor in namen zoals Drakensteyn en kasteel Drakenburg.

d_trivia.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/04 23:33 (Externe bewerking)Er zijn 21 bezoekers online