Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


catastrofe

Genre

Catastrofe

Een ramp of catastrofe is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Daarnaast kan er sprake zijn van:
- omvangrijke schade
- een groot getroffen gebied
- grote maatschappelijke impact

catastrofe.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/05 00:00 (Externe bewerking)Er zijn 26 bezoekers online