Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


burn_francis_-_biografie

Burn, Francis

Biografie


Frans Buyle werd geboren te Sint-Niklaas op 18 september 1913.
In zijn jonge jaren werd hij anti-militarist en bijgevolg dienstweigeraar. Hiervoor werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden.
Aanvankelijk werkte hij te Sint-Niklaas als tapijtwever. In zijn vrije tijd dichtte en schreef hij. Hij huwde en werd vader van drie kinderen.
In de dertiger jaren kwam hij in contact met Joris van Severen en diens Verdinaso. In het begin van de tweede wereldoorlog werd hij journalist bij het dagblad “Het Vlaamsche Land” waarin hij ook een literaire kroniek verzorgde. Hij ontmoette er Liane Bruylants met wie hij ging samenwonen. Na WO II verbleef hij een tijdje in de gevangenis maar werd vrijgesproken.
De relatie met Liane Bruylants verliep turbulent maar bleef standhouden. Zij richtten samen het uitgeversbedrijf “Libris” op, doch zonder veel succes.
In 1937 was Frans Buyle gedebuteerd met de dichtbundel “De steen der wijzen”.
De poëzie van de nature uit pessemistische Buyle, aanvankelijk verbeten en fel, werd later weemoedig en berustend. “Het avontuur van Kilian Olders” daarentegen is een knap geschreven detective-roman.
Hij schreef ook onder de pseudoniemen Francis Burn en Jan van Nivelles.
Na heel wat problemen pleegde Frans Buyle zelfmoord te Antwerpen op 22 februari 1977.

Bron: users.telenet.be/louis.jacobs/Buyle.html

burn_francis_-_biografie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/05 00:03 (Externe bewerking)Er zijn 8 bezoekers online