Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


burger_dionijs_-_biografie

Burger, Dionijs

BiografieDionijs Burger geboren te Amsterdam in 1892, (niet te verwarren met Dionijs Burger Rotterdam 4 Febr. 1820-1891) promoveerde aan de universiteit te utrecht in de wis- en natuurkunde. Van zijn hand zijn vele artikelen verschenen over wetenschappelijke onderwerpen, ook in romanvorm. Bol-land, werd in het duits en engels vertaald, en nog steeds herdrukt. De schrijver heeft steeds bekend gestaan om zijn boeiend populair-wetenschappelijke stijl.Bijna drie jaar geleden besteedde ik aandacht aan een inmiddels voltooid project dat zich ten doel stelde de Ethica te digitaliseren. Dat wil zeggen de vertaling van de hand van ene Dionijs Burger (onthou die niet-alledaagse naam), die hij rond 1860 op schrift stelde.

Een eeuw later, om precies te zijn in 1957, publiceert een ándere Nederlander het inmiddels moeilijk te verkrijgen boekje Bolland (met als ondertitel ‘Een roman van gekromde ruimten en uitdijend heelal’), een vervolg op Abbotts Flatland (in het Engels verkrijgbaar met als titel Sphereland).

Zijn naam: Dionijs Burger!!

Nou vraag ik U, mogen wij hier van een verrassend toeval spreken of is er meer aan de hand? Dat ik nou van die rare bokkesprongen maak door de Ethica naast Flatland te durven leggen is nog tot daaraantoe, maar dat het de Voorzienigheid heeft behaagd om dit namenspel te willen spelen .. dat is toch iets om stil van te worden (als U het van die hyperkubus al niet werd)?


Dionijs Burger (ook Dionysius, in het Engels Dionys Burger, Amsterdam, 10 juli 1892 - Harmelen, 19 april 1987) was een Nederlandse wis- en natuurkundige en schrijver van onder meer de sciencefictionroman Bolland. Burger studeerde wis- en natuurkunde te Amsterdam en promoveerde in 1928 aan de Universiteit Utrecht in de natuurkunde op het proefschrift Onderzoekingen in het spectrum van helium bij professor Leonard Salomon Ornstein. Hij was natuurkundeleraar te Rotterdam, wetenschapshistoricus en -popularisator, en actief lid van de vereniging voor wetenschapsgeschiedenis GeWiNa.

Bolland / Sphereland
Burger werd in bredere kring bekend als schrijver van de sciencefiction roman Bolland, een vervolg op de roman Flatland van “A Square” (pseudoniem van Edwin Abbott Abbott). Bolland gaat dieper in op de sociale en wiskundige achtergrond van Flatland en werd in de Engelse vertaling Sphereland internationaal bekend. Vaak wordt Sphereland in een band met Flatland uitgegeven. De verteller in Bolland is een zeshoek die problemen ondervindt als de som van de hoeken in een driehoek geen 180° blijkt te zijn, zoals wel in een plat vlak het geval is.

burger_dionijs_-_biografie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/05 00:03 (Externe bewerking)Er zijn 7 bezoekers online