Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bunyan_john_-_biografie

Bunyan, John

Biografie


John Bunyan (Elstow, Bedfordshire, 30 november 1628 - Londen, 31 augustus 1688) was een Engelse puriteinse prediker. Hij was van eenvoudige afkomst. Hij werd op latere leeftijd prediker in baptistengemeenten. Zijn prediking was eenvoudig, direct en Bijbels. Hij heeft verschillende boeken geschreven.

Zijn bekendheid is vooral gebaseerd op zijn boek The Pilgrim's Progress (1678; het minder succesvolle tweede deel verscheen in 1684). Dit boek is in vele talen vertaald, ook in het Nederlands, onder de titel De christenreis naar de eeuwigheid. Het boek behandelt in de vorm van een allegorie het leven van een christen op aarde. Naast de 'Christenreis' heeft Bunyan een vervolg geschreven onder de titel 'Christinnereis'.

Bunyan heeft zijn leven beschreven in een autobiografie genaamd Grace Abounding to the Chief of Sinners. In behoudende protestants-christelijke kringen is Bunyan tot op de dag van vandaag bekend en worden zijn boeken veel gelezen.

Biografie
John Bunyan werd geboren op 30 november 1628. Opleiding genoot hij nauwelijks. Hij groeide op in de chaotische situatie die het Engeland van de zeventiende eeuw kenmerkte. In de burgeroorlog deed hij dienst in het parlementsleger, waarin hij naar zijn eigen getuigenis opviel door zijn gevloek. Na zijn diensttijd huwde hij zijn eerste vrouw en verdiende de kost als ketellapper. Zijn leven veranderde in deze jaren radicaal. In 1655 werd hij tot diaken verkozen in de baptistengemeente van Bedford, bekend als de Bedford meeting. Vanaf dat moment ging hij ook preken. Dat was de reden waarom hij in 1660 werd gearresteerd. De Engelse wet stelde iedere prediker die niet door een bisschop was gewijd in staat van beschuldiging. Kort voor zijn vrijlating in 1672 werd hij door de Bedford meeting verkozen tot voorganger. Hij diende deze gemeente tot zijn dood. Op 31 augustus 1688 overleed Bunyan.


bunyan_john_-_biografie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/05 00:03 (Externe bewerking)Er zijn 5 bezoekers online