Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bruijn_margreet_-_biografie

Bruijn, Margreet

Biografie


Op 21 oktober 2010 is Margreet Bruijn - auteur, vertaalster en pionier in leesbevordering - overleden. Het was de laatste jaren stil rondom Margreet Bruijn. Niets voor haar, na een druk leven met schrijven, vertalen, bewerken en het bevorderen van het lezen van waardevolle boeken door de jeugd.

Leven
Margreet Bruijn groeide op in een zeer cultureel milieu, als dochter van schrijver Cor Bruijn en violiste Maartje de Vries. Haar vader was een belangrijke vernieuwer van het onderwijs in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Daarnaast schreef hij romans en jeugdboeken, onder andere de populaire roman Sil de strandjutter. Zijn kinderboek Lasse Länta werd bekroond als beste jeugdboek van het jaar 1955. Samen met Nienke van Hichtum bewerkte Cor Bruijn sagen en mythen. Volop inspiratie voor Margreet in dat creatieve milieu waarin veel gelezen werd. Evenzeer voor haar zus Aafje, die ook schreef en boeken illustreerde.

Jeugdbibliothecaresse
Al jong wist Margreet dat ze kinderen in contact wilde brengen met waardevolle boeken. Ze ging werken in een boekhandel en in de jeugdleeszaal van “Ons Huis”. In 1949 volgde ze de pas opgerichte opleiding voor jeugdbibliothecaresse in Amsterdam. Ze was werkzaam in de Nuts kinderleeszaal in de Wijde Steeg aldaar en in Laren en legde zich toe op het geven van voorlichting over kinderboeken. Het grootste deel van haar leven woonde Margreet in Laren, op een bijzonder adres dat de sfeer van een kinderboek oproept: “Achter de heg, Bij de toren”.

Boeken
Margreet debuteerde in 1954 met De wonderketting, een verhaal waarin werkelijkheid en fantasie samengaan en alles uiteindelijk goed komt. Dat was een van de criteria die zij hanteerde: een kinderboek moet een positieve inhoud hebben en tegelijk de fantasie prikkelen. Onder het pseudoniem Inge Groeneveld vertaalde ze vijf prentenboeken. Ze gaf haar boeken uit bij diverse uitgevers en haar werk werd geïllustreerd door Alie Evers, Belleke Dolhain, Dik Bruynesteyn, Jetty Krever, Otto Dicke, Mance Post en anderen.

Vertalingen en bewerkingen
Uit haar werk blijkt Margreet Bruijns voorliefde voor sprookjes, volksverhalen en klassieke kinderboeken. Ze vertaalde en bewerkte verhalen die werden gepubliceerd in bloemlezingen en reeksen als Kleine parels uit de kinderliteratuur en Lang zullen ze leven. De reeks Heggeranken bevat verhalen van schrijvers uit de hele wereld, waaronder het verhaal van Reinier Zimnik De beer en de mensen. Soms bewerkte ze een boek sterk, zoals het uit 1865 daterende Hannes Brinker, of De zilveren schaatsen, een nieuw verhaal naar het oude boek van Mary Mapes Dodge.

Leesbevordering
In 1949 trad Margreet Bruijn toe tot de redactie van De kleine vuurtoren, een periodiek waarin een keuze aan goede kinderboeken met korte toelichtingen werd gegeven. Ze was hoofdredacteur van 1953 tot 1961. Bruijn recenseerde, sprak op de radio over kinderboeken, gaf adviezen, beoordeelde manuscripten, zat in de jury voor het “Kinderboek van het jaar”, gaf lezingen voor ouders en onderwijzers en lessen aan kinderen op de basisschool. In het tijdschrift Boekenpost (1994-1996, nrs. 14, 17, 18 en 22) schreef Margreet Bruijn een serie artikelen over de praktijk van de voorlichting over jeugdlectuur, onder het motto: ‘ Het wiel is vaker uitgevonden’.

Archief Cor Bruijn
Haar vader was heel belangrijk voor Margreet. Na zijn overlijden in 1978 begon ze aan zijn biografie: De man achter Sil : over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver. Aan de hand van brieven, aantekeningen, zijn boeken en haar herinneringen beschreef ze zijn jeugd aan de Zaan, de opleiding tot onderwijzer, zijn idealisme en zijn letterkundige werk. Het rijk geïllustreerde boek verscheen in 1984. Jarenlang ijverde ze er als voorzitter van de Stichting Cor Bruijn voor dat zijn archief goed werd ondergebracht, zodat het gedachtegoed van deze schrijver en onderwijspionier bestudeerd kon worden.

Bron: kb.nl

bruijn_margreet_-_biografie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/05 00:04 (Externe bewerking)Er zijn 19 bezoekers online