Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bach_richard_-_biografie

Bach, Richard

Biografie


Richard David Bach (Oak Park, Illinois, 21 juni 1936), is een Amerikaans schrijver die zowel fictie als non-fictie op zijn repertoire heeft staan.

Biografie
Bach groeide op in Oak Park en vertrok in 1955 naar Long Beach (Californië) waar hij aan de California State University studeerde. Na zijn studietijd was hij piloot bij de Amerikaanse luchtmacht en bleek vliegen zijn grote passie tijdens zijn werk als vlieginstructeur en stuntpiloot (barnstormer). Het concept van vliegen speelt een belangrijke rol in zijn werken: als - semi-autobiografisch - decor voor het verhaal én als metafoor om Bachs filosofie van vrijheid over te brengen.

Zijn doorbraak als schrijver vond plaats in 1970 met Jonathan Livingston Seagull (Jonathan Livingston Zeemeeuw). De fabel van een zeemeeuw die vliegen niet meer als functioneel (middel) maar als intrinsiek (levensdoel) gaat beschouwen, hierdoor verstoten word, maar in zijn perfectionisering van het vliegen uiteindelijk een “hoger zijn” weet te bereiken. Het boek werd een bestseller in de Verenigde Staten en later ook in Europa. Zijn tweede grote werk was Illusies: De avonturen van een onwillige messias (Illusions: The Adventures of a Reluctant Messiah) (1977). Centrale figuur in dit boek is Donald Shimoda, een weigerachtige messias die barnstormer is geworden. Weigerachtig omdat de mens(heid) alleen gericht is op de symboliek van een messiasfiguur en niet de werkelijke boodschap begrijpt en het goddelijke in zichzelf (h)erkent. Frappant dat dit verhaal sterke overeenkomsten vertoont met het boek Onder de Sterren der Woestijn (Round the Bend) van Nevil Shute. Andere bekende titels zijn The Bridge across Forever (1984) en Een (One) (1988), al hebben deze en latere werken niet meer een vergelijkbare impact gehad. In 2004 is nog the Messiah Handbook: Reminders for the Advanced Soul gepubliceerd, het handboek dat in Illusies een belangrijke rol speelde. In 2009 verscheen Maria onder hypnose (Hypnotizing Maria), waarin Bach verder borduurt op zijn gedachte dat we ons sterk laten beïnvloeden door illusies. Zijn hoofdpersoon daarin koopt zelfs de biografie van Shute, Slide Rule in en tweedehandsboekwinkel. (Zouden vliegeniers toch een bredere kijk op aardse zaken ontwikkelen?)

Bachs werk kan in algemene zin als New Age gecategoriseerd worden. Daar New Age meerdere spirituele en pseudo-spirituele stromingen herbergt, is het van belang te wijzen op de overeenkomsten in zijn gedachtegoed met Oosterse filosofie maar ook met het gnosticisme. Zijn werk bevat consistente elementen die samengevat op het volgende neerkomen. De ware natuur van de mens wordt niet begrensd door ruimte en tijd. De mens is een uitdrukking van het zijn. De mens is non-dualistisch; geen dichotomie van bijvoorbeeld lichaam en geest. Elke gebeurtenis in een mensenleven is ervaring, een leermoment die dat leven kan verbeteren en zelfs verrijken als de mens bereid is te leren. Voltooiing van het proces van ervaren/leren in het waarneembare universum, gedurende meerdere levens, is het bereiken van volmaaktheid.

Het lijkt er sterk op dat Bachs denkbeelden berusten op Een cursus in wonderen en de nadere uitwerking, die hiervan wordt gegeven door Gary R. Renard in Onsterfelijke werkelijkheid en Verdwijning van het universum.

Een speciale persoonlijke noot met betrekking tot Richard Bach is dat hij een verre nazaat blijkt te zijn van Johann Sebastian Bach, de vermaarde Duitse componist.


bach_richard_-_biografie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/05 00:25 (Externe bewerking)Er zijn 28 bezoekers online