Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ade_georges_-_biografie

Adé, Georges


Antwerpen, 14 november 1936 – Edegem, 11 oktober 1992

Dichter, journalist, radio- en tv-criticus, essayist, vertaler, prozaschrijver en romanist.

Schreef aanvankelijk onder het pseudoniem Laurent Veydt.

Als veelzijdig schrijver vertegenwoordigt hij het type van de geëngageerde, ideologisch betrokken ‘homme de lettres’ naar Frans model. Adé is een kritische intellectueel, kosmopoliet van vorming en interesse, die het schrijven (incluis de productie van grensverleggende teksten) wil plaatsen in een bredere ideologische en maatschappelijke context. Zijn veeleisende schrifturen liggen in het raakvlak van eigenzinnige autonomie en betrokkenheid – een spanningsveld dat ook eigen is aan het werk van Paul de Vree en Ivo Michiels. (Marcel Janssens in: Geboekstaafd. Vlaamse Prozaschrijvers na 1945, p23)

Biografie
Promoveerde in de Romaanse filologie aan de Sorbonne te Parijs.

Was als romanist goed op de hoogte van het literaire experiment van de ‘Nouveau Roman’ in Frankrijk.

Adé publiceerde onder het pseudoniem Laurent Veydt modernistisch-experimenteel proza:

  Het lichamelijk onderscheid (1965),
  Beschrijving van een hemelvaart (1967) en
  De hemel (1968).

1965: Zijn eerste publicatie in boekvorm had als titel Het lichamelijk onderscheid, uitgegeven in de gloriejaren van de alternatieve schrifturen. Onder invloed van oa Bataille en Klossowski, contesteerde en doorbrak Adé doelbewust de narratieve conventies van de Vlaamse ‘vertelkunst’.

Zo ook zullen de beiden daarop volgende boeken – Beschrijving van een hemelvaart (1967) en De hemel (1968) – volgestouwd zijn met allerlei erudiete allusies en referenties naar het culturele erfgoed. Het is een vorm van intertekstueel schrijven, zoals dat even later als mode naar voor zal komen.

1971: Daarna richtte hij zich vooral op zijn wetenschappelijk werk en publiceerde studies over semiotiek en linguistiek: Linguistiek en literatuurstudie. De studie sluit aan bij de toen populaire methodologie van poëzieanalyses in de trant van R. Jacobson en C. Lévi-Strauss.

1977: Benoemd tot hoogleraar aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen.

1977: Publiceert onder zijn eigen naam de roman De grote boodschap,een vernuftige montage van drie teksttypes, waartoe ook een vertaling van Euripides’ Bacchanten behoort . Zoals onder meer C.C. Krijgelmans mengt Adé verschillende genres, stijlen en registers. De drie teksten fungeren als spiraalvormige omschrijvingen van een bacchantische bevrijdingsroes.

1981: Geruchtmakend TV show Met zicht op Zee , met Kurt Van Eeghem, Kamagurka, Urbanus, Jan Desmet en Georges Adé

  Talkshow waarin een en ander misgaat, met de jonge Carl Huybrechts als presentator en Jaak Pijpen als butler. Deze memorabele aflevering heeft als thema: humor. En dat zullen we geweten hebben. Carl Huybrechts, op dat moment nog weinig ervaren, krijgt vijf doorgewinterde rotten in het vak over de vloer. Het zijn Kurt Van Eeghem, Kamagurka, Urbanus, Jan Desmet van De Nieuwe Snaar en recensent Georges Adé. Voor de jonge presentator wordt het een nachtmerrie. Zijn gasten weigeren te antwoorden, praten met vreemde stemmetjes, gooien met voedsel en andere voorwerpen en gedragen zich als kwajongens op een zomerkamp. De malaise bereikt een hoogtepunt als Urbanus de salontafel in het midden omkiepert: ‘Sorry! We hadden onder elkaar afgesproken wie het zou doen.’ De show moet worden stilgelegd om de kapotte microfoons te vervangen. Van een verdere rechtstreekse opname is vanaf dat moment geen sprake meer. Off screen kondigt Huybrechts aan: ‘Wij waren niet in staat de gebeurtenissen nog langer in de hand te houden. Van de laatste twintig minuten kunnen wij u alleen de beste momenten tonen: enkele prangende fasen voor doel en een paar zware overtredingen.’ Voor de tweede keer gaat de salontafel tegen de vlakte en tot slot gooit Urbanus het streekgerecht in het publiek. De muzikale intermezzo’s zijn van De Nieuwe snaar; zij spelen onder meer – en zeer toepasselijk – ‘Allegro Bestiale’.
  Om U-Tube te bekijken klik hier

1982: Publiceert de poëziebundel Vier (1982).

1984: De roman Huis der liefde, een science-fictionachtig verhaal dat inspeelt op de dreiging en de gevolgen van een nucleaire ramp.

Adé was enige tijd redacteur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en sinds 1984 van Diogenes, een tijdschrift dat na ‘de dood van NVT’ begon te verschijnen.

Lid van de Antwerpse groep Pink Poets.

1982: Hij publiceerde ook zelf poëzie in Vier (1982).

Adé was een veel gevraagd interviewer en boekbespreker en heeft tal van journalistieke bijdragen geleverd. Hij was een bruggenbouwer tussen culturen zowel in zijn interviews voor de BRT (Yourcenar, Ionesco) als in zijn vertalingen van Franse toneelschrijvers.

11 oktober 1992: Overleed op 56 jarige leeftijd aan nierkanker te Edegem.

Bron:
schrijversgewijs.be/schrijvers/ade-georges/

ade_georges_-_biografie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/05 00:52 (Externe bewerking)Er zijn 19 bezoekers online